HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC THẨM THẤU NGƯỢC RO SAO CHO ĐÚNG

Trong công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO, tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào, yêu cầu chất lượng nước đầu ra mà người ta sẽ sử dụng các kiểu thiết kế có cấu trúc hệ thống lọc RO khác nhau.

Trong nội dung bài viết này, mình sẽ trình bày 3 loại hệ thống lọc RO phổ biến nhất hiện nay, gồm hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO đơn nguyên (single stage RO system), hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO tuần hoàn dòng thải bỏ concentrate/reject (Concentrate Recirculation) và hệ thống lọc thẩm thấu ngược hai bước dòng sản phẩm (Multi RO permeate stage).

Loại thứ nhất khá đơn giản là hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO đơn nguyên (single stage RO system). Loại này chỉ có 1 pass (mình tạm dịch là bước). Nước đầu vào sau khi đi vào lọc RO sẽ chia thành 2 dòng, là dòng sản phẩm và dòng thải bỏ. Dòng sản phẩm được đưa tới bước xử lý tiếp theo hoặc đưa vào sử dụng. Dòng thải bỏ được thải ra ngoài.

Kiểu hệ thống này không yêu cầu loại nước đầu ra có độ tinh khiết cao (độ dẫn điện của nước khoảng 5-20 microsimen/cm). Các hệ thống lọc nước uống đóng bình, thường được thiết kế theo kiểu này. Nhược điểm của hệ thống này là tốn nước vì toàn bộ dòng reject được thải bỏ

Hệ thống lọc màng RO 1 pass
Hệ thống lọc màng RO 1 pass

Loại thứ hai là hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO tuần hoàn dòng thải bỏ concentrate/reject (Concentrate Recirculation).
Đây là thiết kế để khắc phục nhược điểm của thiết kế thứ nhất và tiết kiệm được nước. Thiết kế này có 1 bước (pass) và 2 dãy (array). Trong thiết kế này, dòng thải từ dãy 1 sẽ tiếp tục đi vào dãy 2. Nước đầu ra dãy 2 sẽ có 2 phần, phần dòng sản phẩm sẽ hợp với dòng sản phẩm của dãy 1, dòng thải bỏ của dãy 2 sẽ thải bỏ.
Các bạn xem hình số 2 sẽ hiểu ngay nhé. Kiểu hệ thống này cũng không yêu cầu loại nước đầu ra có độ tinh khiết cao, nhờ tái sử dụng tiếp dòng thải bỏ nên tiết kiệm nước hơn kiểu thứ nhất.

Hệ thống lọc màng RO 1 pass 2 array
Hệ thống lọc màng RO 1 pass 2 array

Loại thứ ba là hệ thống lọc thẩm thấu ngược hai bước dòng sản phẩm (Multi RO permeate stage).
Kiểu hệ thống này có 2 bước (pass), mỗi bước có thể có 1 array hoặc 2 array. Trong kiểu hệ thống này, dòng sản phẩm của bước 1 sẽ trở thành đầu vào của bước 2. Nhờ lọc qua màng RO hai lần nên chất lượng nước đầu ra tinh khiết hơn, có điện trở suất có thể lên 0.5-2.0 Mohm.
Loại thiết kế này được ứng dụng để sản xuất nước siêu sạch cấp cho các nhà máy bán dẫn dùng nước deion (nước DI) để rửa mạch điện tử hoặc trong ngành dược phẩm sản xuất thuốc.
Dòng thải bỏ có thể được thải bỏ nếu là hệ thống có 1 dãy hoặc tái lọc trở lại nếu là 2 dãy. Ở hệ thống 2 dãy thì dòng thải bỏ của dãy 1 sẽ đi tiếp vào dãy 2, dòng sản phẩm của dãy 2 sẽ tương đương với dòng sản phẩm của dãy 1, dòng thải bỏ của dãy 2 thì được thì bỏ. Các bạn xem hình 3 để dễ hiểu, đọc thì có thể hơi rối. Vừa xem hình vừa đọc nhé.

Hệ thống lọc màng RO 2 pass
Hệ thống lọc màng RO 2 pass

Mình đã cố gắng biên tập nội dung và hình ảnh dễ hiểu nhất nhưng có thể vẫn chưa hoàn thiện, mong mọi người đóng góp vào comment nếu có gì đó khó hiểu hoặc chưa hoàn thiện nhé.

Tham khảo trang https://aquatekco.edubit.vn/ để học các khóa học về thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo