CÁC MODULE TRONG MỘT HỆ THỐNG LỌC UF – bài 89

Trong một hệ thống sử dụng màng siêu lọc UF sẽ có các module sau. Trong một hệ thống lọc UF sẽ có các module sau:

1. Module tiền xử lý

Là module xử lý nước đầu vào trước khi đi vào hệ thống lọc UF. Module lọc trước UF sẽ quyết định tính chất nước đầu ra sau UF và độ bền của màng lọc UF. Thông thường, nước đầu vào màng lọc UF phải có SDI < 5. Yêu cầu tối thiểu trước lọc UF phải có lọc thô có kích thước nhỏ hơn 150 micromet.

2. Module châm hóa chất

Trong hệ thống lọc UF sẽ có module châm hóa chất để thực hiện các chức năng như hóa chất keo tụ để tăng hiệu quả lọc, hóa chất oxy hóa vi sinh.
Ngoài ra, trong hệ thống châm hóa chất cũng có các loại hóa chất dùng để rửa màng như: NaOC, HCl, NaOH,…
Một hệ thống châm hóa chất sẽ gồm có bồn pha trộn hóa chất, bơm định lượng, hệ thống ống châm hóa chất.

3. Module màng UF

Module UF là cấu phần chính của hệ thống gồm nhiều ống UF đấu với nhau. Trong phần sau mình sẽ hướng dẫn cách tính toán, thiết kế hệ thống này.

4. Module cho rửa ngược

Trong module cho hệ thống rửa ngược, sẽ gồm có bơm rửa ngược, các thiết bị theo dõi áp suất, lưu lượng. Ngoài ra còn có hệ thống châm hóa chất cho quá trình CEB nếu cần. Các loại hóa chất cho quá trình CEB là NaOH, HCL, Chlorine hoặc hóa chất chuyên dụng.

5. Module cho CIP

Sau khoảng 1 đến 6 tháng, khi hiệu suất lưu lượng của màng bị giảm (flux rate giảm), thì cần phải thực hiện quá trình rửa màng CIP.
Hình đính kèm là một ví dụ các module cần có của một hệ thống lọc UF. Qúa trình đi thiết kế hệ thống lọc UF là quá trình đi tính toán để lựa chọn kích cỡ thiết bị cho các module này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo