Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA – Failure Mode Effect Analysis – Bài 98

FMEA là gì?

FMEA viết tắt là failure mode effect analysis. Đây là kỹ thuật phân tích các điểm có thể xảy ra sự cố trong hệ thống lọc nước, phân tích sâu các nguyên nhân có thể, từ đó đưa ra các giải pháp ngăn ngừa hoặc ứng phó khi sự cố xảy ra để tránh làm cho cả hệ thống bị dừng.

Kỹ thuật này có thể áp dụng trên toàn hệ thống để tìm ra các vị trí có thể xảy ra sự cố để làm cho cả hệ thống bị dừng. Ví dụ như chia hệ thống lọc nước ra các module bơm cấp nước đầu vào, module MMF, Module RO, module EDI, module UV,… Hoặc cũng có thể áp dung cho từng thiết bị và phân tích cho từng cấu phần của thiết bị. Ví dụ như Bơm RO có các cấu phần khi bị hỏng hóc có thể làm bơm bị dừng như: Motor, bạc đạn, phốt bơm,…

FMEA Failure mode effect analysis là gì

Hướng dẫn áp dụng FMEA

Bước đầu tiên, ta cần xác đinh hệ thống hay module sẽ thực hiện FMEA.Các bạn nên có ưu tiên để làm cho các module quan trọng, những module mà một khi có sự cố thì phải dừng cả hệ thống.

Sau khi đã xác định được các module quan trọng có thể làm cho hệ thống bị dừng nếu xảy ra hỏng hóc, chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn từng bộ phận trong module đó để biết được kiểu hỏng hóc ở đây có thể là gì.

Bước tiếp theo là cho điểm theo các trọng số như khả năng xảy ra, tần suất xảy ra, hậu quả khi xảy ra và khả năng phát hiện sớm. Sau đó, tình điểm tổng trọng số cho từng kiểu hư hỏng của thiết bị.

Áp dụng nguyên lý 80/20. Nguyên lý này cho rằng 80% nguy cơ hỏng hóc sẽ tập trung vào 20% kiểu hỏng hóc có trọng số cao nhất. Sử dụng nguyên lý này để lựa chọn ra 20% failure mode cần có giải pháp phòng ngừa. Các bạn có thể sử dụng phương pháp pareto để xác định 20% kiểu hỏng hóc nên được ưu tiên để cải tiến.

Bước tiếp theo là xây dựng giải pháp cho 20% kiểu failure mode đã xác định.

Từ các giải pháp, lên kế hoạch thực hiện (action plan) để đảm bảo giải pháp được thực hiện. Sau đó, áp dụng nguyên lý Plan – Do – Check – Action để theo dõi và điều chỉnh các giải pháp.

Các bạn tham khảo ở mục phụ lục để xem một bảng FMEA mà trước đây mình đã từng xây dựng cho một hệ thống lọc nước tinh khiết.

Các bạn cũng có thể xem hướng dẫn chi tiết các thực hiện phân tích FMEA cho hệ thống lọc nước tinh khiết trong trang

https://aquatekco.edubit.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo