HÓA CHÂT TƯƠNG ỨNG DÙNG CHO TÁI SINH 4 LOẠI HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION

Có 4 loại hạt nhựa với các ứng dụng khác nhau như đã trình bày ở bài trước. Trong đó, mỗi loại hạt nhựa sẽ được tái sinh lại gốc trao đổi ion bằng những hóa chất khác nhau.

1. Nhóm hạt nhựa cation acid mạnh SAC

Hạt nhựa cation acid mạnh, có gốc trao đổi là H+ được dùng trong xử lý các ion dương trong nước hoặc có gốc trao đổi là Na+ được dùng trong ứng dụng làm mềm nước. 

Hạt nhựa cation acid mạnh thường sử dụng NaCl làm dung dịch tái sinh.

Trong một số ứng dụng không cho phép sự xuất hiện của NaCl trong nguồn nước sản phẩm thì KCl được sử dụng để thay thế.

Nồng độ NaCl được khuyến cáo sử dụng cho tái sinh là 10%.

 

 

Hoa chat tai sinh hat nhua

Hình: Cấu trúc hạt nhựa cation acid mạnh để xử lý nước cứng

 

2. Nhóm hạt nhựa Cation bazo mạnh  SBC

Hạt nhựa cation cation bazo mạnh, có gốc trao đổi là OH-. Hạt nhựa này ứng dụng rộng rãi để xử lý các ion âm trong nước. Đây cũng là loại hạt nhựa để xử lý nitrat trong nước.

Hạt nhựa này luôn luôn sử dụng NaOH để tái sinh. KOH cũng có thể dùng, nhưng chi phí lại cao hơn nhiều.

Nồng độ NaOH để tái sinh được khuyến cáo là 4%.

 

 

Hình: Cấu trúc hạt nhựa cation acid mạnh để xử lý các ion dương trong nước

 

3. Nhóm hạt nhựa Cation acid yếu, WAC

Hạt nhựa cation acid yếu, có gôc trao đổi là COOH-. Hạt nhựa này ứng dụng trong ngành tách các alkalike trong nước như HCO3-, CO32-,…

Hạt nhựa này sử dụng các acid mạnh để tái sinh, trong đó HCl được ưu tiên để sử dụng. Lý do H2SO4 ít được ưu tiên hơn vì nhóm SO4 khi đi vào khối hạt nhựa, để kết hợp với các ion dương đang tích tụ trong lớp hợp nhựa, hình thành nên cáu cặn trên lớp hạt nhựa và rất khó bị rửa đi. 

Nếu H2SO4 được sử dụng, thì nhà sản xuất khuyến cáo là chỉ sử dụng ở nồng độ 0.7% để tránh gây cáu cặn. Một kỹ thuật sử dụng H2SO4 để tái sinh trong trườn hợp này là, lúc đầu sử dụng H2SO4 nồng độ thấp để rửa đi hết các ion dương đang bám trên hạt nhựa (7%), sau đó tăng nồng độ H2SO4 lên (6%) để tái sinh, tránh gây cáu cặn.

Nồng độ HCl được khuyến cáo dùng cho tái sinh hạt nhựa cation acid yếu là 5%

4. Nhóm hạt nhựa Anion bazo yếu, WBA

Đây là nhóm hạt nhựa có nhu cầu sử dụng hạn chế vì chỉ hoạt động hiệu quả khi pH của nước lớn hơn 7.0, dùng để xử lý các ion âm trong nước.

Nhóm hạt nhựa này cũng sử dụng NaOH làm hóa chất để tái sinh.

Các bạn có thể tham khảo thêm kiến thức về thiết kế, lựa chọn thiết bị, thi công lắp đặt, testing và commisioning hệ thống lọc nước UF, RO, DI tại đây: https://aquatekco.edubit.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo