KHÓA HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ – LỰA CHỌN THIẾT BỊ – LẮP ĐẶT – TESTING COMISSIONING VÀ START UP HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF

Khóa học tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, hướng dẫn lắp đặt, testing và comissioning hệ thống lọc UF là khóa học được thiết kế để giúp cho các bạn làm trong ngành lọc nước có thể:

1.Biết cách tính toán thiết kế hệ thống lọc UF
2.Biết cách lựa chọn thiết bị cho hệ thống UF
3.Biết cách lắp đặt hệ thống lọc UF
4.Biết cách làm testing, commissioning và start up cho hệ thống lọc UF
thiết kế hệ thống lọc nước UF

 

Những bài học trong khóa học này bao gồm:

 1. Cấu tạo màng lọc UF và nguyên lý làm việc
 2. Các quá trình vận hành trong hệ thồng lọc UF
 3. Cấu tạo hệ thống lọc UF
 4. 5 thông số sử dụng để thiết kế hệ thống lọc UF
 5. Hướng dẫn đọc hiểu các thông số của màng lọc UF
 6. Chọn Module màng lọc UF
 7. Chọn flux để thiết kế hệ thống UF
 8. Tính toán số lượng module UF
 9. Chon bơm nước đầu vào cho hệ thống lọc UF
 10. Chọn van cho hệ thống lọc UF
 11. Chọn bồn cho hệ thống lọc UF
 12. Chọn bơm hóa chất cho hệ thống lọc UF
 13. Chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống UF
 14. Chọn các thiết bị đo trong hệ thống lọc UF
 15. Các bước rửa màng UF
 16. Thiết kế hệ thống rửa màng UF
 17. Chọn bơm rửa ngược cho hệ thống lọc UF
 18. Chọn máy nén khí cho hệ thống UF
 19. Chuẩn bị rack cho hệ thống lọc UF
 20. Hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống lọc UF
 21. Lập trình các quá trình chạy cho hệ thống UF
 22. Case study sử dụng phần mềm WAVE thiết kế hệ thống UF
 23. Đọc báo cáo thiết kế hệ thống UF từ WAVE
 24. Triển khai các tính toán và lựa chọn thiết bị lên bảng vẽ
 25. Danh sách sản phẩm đầu ra của quá trình thiết kế
 26. Lập kế hoạch quản lý dự án lắp đặt hệ thống UF
 27. Các bước của quá trình lắp đặt một hệ thống UF
 28. Các bước start up hệ thống lọc UF
 29. Hướng dẫn kiểm tra functional test hệ thống lọc UF
 30. Các lưu ý khi đưa hệ thống UF vào vận hành
 31. Lời cám ơn và những việc cần làm

 

Các bạn có thể tham khảo khóa học tại đây: https://aquatekco.edubit.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo