Kế hoạch vận hành liên tục BCP – Business Continuous Plan – Bài 100

Kế hoạch vận hành liên tục BCP là gì

Năm 2013, Khi mình còn làm việc tại nhà máy Intel. Một sự cố điện lưới mà có thể nói là hy hữu, đường dây điện 500 KV bắc năm bị gián đoạn, toàn bộ nhà máy intel bị mất điện. Một lượng lớn chip máy tính bị hỏng hóc dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD. Sau đó, một câu hỏi lớn đặt ra, là trong trường hợp sự cố mất điện, mất nước toàn nhà máy như vậy xảy ra thì kế hoạch là gì để việc sản xuất không bị gían đoạn. Và kế hoạch vận hành liên tục – Business continuos plan được lập ra.

Đối với vận hành hệ thống xử lý nước, kế hoạch vận hành liên tục hay còn gọi vui là phương án B. Nghĩa là, khi sự cố xảy ra đối với hệ thống lọc nước buộc hệ thống cấp nước phải dừng hoạt động thì phương án B ở đây là gì để đảm bảo sản xuất vẫn có đủ nước để sử dụng, không gây gián đoạn sản suất.

Khi đó, người quản lý hệ thống lọc nước tinh khiết phải xây dựng sẵn các kế hoạch để khi cần thì kích hoạt trong thời gian sớm nhất, không gây gían đoạn cấp nước. Một số gợi ý tham khảo mà mình đã từng xây dựng cho trước đây như: Bồn chứa nước trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ sẵn đơn vị cấp nước khác, bơm dự phòng,…

Lưu ý, nhiều sự cố xảy ra là trường hợp bất khả kháng, tuy nhiên người quản lý vận hành hệ thống xử lý nước phải có phương án để đảm bảo tuân thủ SLA (Service agreement) rằng sẽ phục hồi lại việc cấp nước nhưu bình thường trong một khoảng thời gian nào đó.

Các bước xây dựng kế hoạch vận hành liên tục BCP

Bước 1: xác định các sự cố có thể xảy ra làm gián đoạn sản xuất.

Bước 2: Lên kịch bản cho từng sự cố

Bước 3: Lên phương án xử lý cho từng kịch bản

Bước 4: Văn bản hóa và phổ biến đến các bên liên quan để đảm bảo tuân theo kế hoạch

Bước 5: Đào tạo cho các bên tham gia

Bước 6: Định kỳ tổ chức diễn tập các trường hợp để đảm bảo sự hiệp đồng giữa các bên

Một số hành động trong kế hoạch vận hành liên tục của nhà máy xử lý nước cấp

Bên dưới là một số sự cố lớn có nguy cơ sẽ xảy ra và một số ý tưởng để duy trì hệ thống cấp nước vẫn vận hành liên tục để không làm gián đoạn đến sản xuất, các bạn có thể tham khảo.

Bảng 4.9 Một số sự cố và giải pháp vận hành liên tục

Sự cố có thể xảy ra

Phương án vận hành

Mất điện cấp tới nhà máy –      Có hai nguồn lưới cấp tới nhà máy và có thể chuyển nguyền ATS (Auto Transfer switch) trong vòng 30 phút.

–      Hoặc có máy phát dự phòng, ATS có thể chuyển tự động trong 5 phút.

Mất nước cấp tới nhà máy –      Có hai lưới nước cấp tới nhà máy. Việc cúp cấp nước phải được thông báo trước 4 giờ.

–      Bồn chứa nước đầu vào có thể trữ được 24h vận hành

Bơm cấp nước bị sự cố –      Thiết kế N+1 để luôn có bơm dự phòng
Vỡ đường ống cấp nước –      Thiết kế mạch vòng thông minh, để đảm bảo có hai đầu cấp nước

–      Hợp đồng trước với các bên sửa chữa để có thể hoàn thành sữa chữa, cấp lại nước trong 4 giờ.

Dựa trên các ý tưởng từ bản trên, các bạn viết ra chi tiết kế hoạch thực hiện cho từng kịch bản sự cố. Sau đó, thực hiện các bước xây dựng kế hoạch vận hành liên tục BCP như mình đã giới thiệu.

Các bạn chú ý rằng, kế hoạch BCP chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý và hiệp đồng giữa các bên. Vì vậy hãy tổ chức diễn tập khi có thể. Đây là sự khác nhau giữa RFC và BCP.

Các bạn có thể tham khảo để thực hiện BCP tại: https://aquatekco.edubit.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo