KHÓA HỌC THIẾT KẾ CỘT TRAO ĐỔI ION BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu cách sử dụng phần mềm WAVE để thiết kế các loại cột trao đổi ion trong xử lý nước như: Cột làm mềm nước cứng, cột khủa khoasg, cột mixed bed, cột polishing xử lý nước siêu tinh khiết.

Khóa học rất bổ ích cho các bạn muốn thực hành sử dụng phần mềm để thiết kế cột trao đổi ion. Trong khóa học có phần chạy dự án demo, các bạn có thể tham khảo.

Nội dung của khóa học như bên dưới.

Chương Mở đầu

Bài 0 Giới thiệu khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm WAVE

Chương 1 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án

Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng

Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án

Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ

Bài 1.4 Khai báo thông tin thư viện hóa chất

Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí

Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm

Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường

Bài 1.8 Khai báo thông tin lưu lượng nước đầu vào

Bài 1.9 Khai báo thông tin pH nước đầu ra

 

Chương 2 Khai báo thông tin đặt tính nguồn nước trong phần mềm WAVE

Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nguồn nước đầu vào

Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào

Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào

Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đàu vào

Bài 2.4 Khai báo các ion trong nguồn nước đàu vào

Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION

Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE

Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE

Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE

 

Chương 3 Thiết lập cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.1 Đưa thiết kế cột trao đổi ion vào thiết kế trong WAVE

Bài 3.2 Xóa thiết kế cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.3 Chọn lưu lượng và tỷ lệ recovery

Bài 3.4 Thiết lập các thông tin đầu vào

Bài 3.5 Chọn mục đích chạy thiết kế cột trao đổi ion

Bài 3.6 Đồng bộ các train trong phần mềm WAVE

Bài 3.7 Thiết lập các thông tin lưu lượng thiết kế

Bài 3.8 Thiết lập các tần suất tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.9 Thiết lập các cột trao đổi ion phụ trong WAVE

Bài 3.10 Chọn cách bố trí hạt nhựa trong WAVE

Bài 3.11 Thiết lập hệ thống tái sinh cột trao đổi ion trong WAVE

Bài 3.12 Thiết lập tháp loại bỏ khí gas trong WAVE

Bài 3.13 Chọn hạt nhựa cho cột trao đổi ion

Bài 3.14 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.15 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion nâng cao

Bài 3.16 Thiết lập thông tin thiết bị cột trao đổi ion

Bài 3.17 Thiết lập yêu cầu chất lượng dòng sản phẩm đầu ra

Bài 3.18 Thiết lập hệ số an toàn cho thiết kế cột trao đổi ion

Bài 3.19 Thiết lập thông tin trung hòa dòng nước thải tái sinh cột trao đổi ion

Bài 3.20 Lựa chọn hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion

Bài 3.21 Tối ưu châm hóa chất cho quá trình tái sinh

Bài 3.22 Đánh giá hiệu suất của cột trao đổi ion

Bài 3.23 Hiệu chỉnh các thông số thiết kế

 

Chương 4 Chạy báo cáo và đọc hiểu báo cáo

Bài 4.1 Chạy và đọc hiểu báo cáo summary report

Bài 4.2 Chạy và đọc hiểu báo cáo chi tiết

Bài 4.3 Chỉnh sửa nhiệt độ và tỷ lệ recovery sau thiết kế cột trao đổi ion

Bài 4.4 Xuất file báo cáo và lưu

 

Chương 5 Chạy dự án demo ví dụ

Bài 5.1 Chạy dự án demo ví dụ

 

Chương Tổng kết

Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm wave

Các bạn có thể vào link sau để tham khảo khóa học: aquatekco

Chúc các bạn chạy được thiết kế. Nếu học xong mà không chạy được, có thể liên hệ với mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo