KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT CỘT TRAO ĐỔI ION TRONG XỬ LÝ NƯỚC

Chào mừng các bạn đã đến với khóa học tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống trao đổi ion trong xử lý nước .

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức nền tảng để am hiểu về các bước tính toán số lượng hạt nhựa, tính toán kích cỡ bồn trao đổi ion, tính toán thiết kế hệ tái sinh cột trao đổi ion,…

Các bạn có thể ứng dụng kiến thức trong khóa học này để thiết kế cột làm mềm nước, cột trao đổi ion mixed bed, cột trao đổi ion khử khoáng, cột trao đổi ion polishing.

 

Nội dung của khóa học bao gồm các bài học bên dưới:

Chương mở đầu: Kiến thức tổng quan

Các ứng dụng của cột lọc trao đổi ion trong nước

Nguyên lý trao đổi ion trong nước bằng hạt nhựa

Các loại hạt nhựa trong xử lý nước bằng trao đổi ion

Giới thiệu hạt nhựa trao đổi ion phổ biến trên thị trường

Các loại hệ thống trao đổi ion bằng hạt nhựa resin

Các cấu phần trong một hệ thống xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ion

Các thông số cơ bản cần xem xét khi thiết kế cột trao đổi ion

Hướng dẫn tính số lượng Ion trong nước

Chương 1 Hướng dẫn tính toán và chọn thiết bị cho cột trao đổi ion mixed bed

Hướng dẫn đọc thông tin hạt nhựa

Hướng dẫn lựa chọn hạt nhựa

Hướng dẫn tính toán lượng hạt nhựa

Hướng dẫn lựa chọn kích thước cột trao đổi ion

Cấu trúc của một vỏ cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn đầu thu và phân phối nước

Hướng dẫn chọn van

Hướng dẫn chọn bơm

 

Chương 3 tính toán và chọn thiết bị cho module tái sinh

Cấu trúc một hệ thống tái sinh cột trao đổi ion

Các bước tái sinh cho cột trao đổi ion

Tính toán lượng hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống tái sinh

Hướng dẫn chọn bơm cho hệ thống tái sinh

Hướng dẫn chọn máy nén khí cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn các thiết bị phụ cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn hóa chất tái sinh và pha nồng độ

 

Chương 4: Lắp đặt và start up cột trao đổi ion mixed bed

Chương trình chạy của cột trao đổi ion trong nước

Sơ đồ đi ống cho hệ thống cột trao đổi ion

Hướng dẫn thiết kế phần điện cho cột trao đổi ion

Danh sách bản vẽ của thiết kế cột trao đổi ion

Sản phẩm đầu ra của thiết kế cột trao đổi ion

Hướng dẫn lắp đặt cột lọc trao đổi ion

Hướng dẫn làm pressure test cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn làm functional test

Hướng dẫn làm Testing và commissioning

Start up cột trao đổi ion

Tổng kết khóa học

 

Chúc các bạn thu nhặt được các kiến thức bổ ích trong khóa học.

Các bạn bấm vào đây để tham gia khóa học thiết kế cột trao đổi ion trong xử lý nước

 

2 thoughts on “KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT CỘT TRAO ĐỔI ION TRONG XỬ LÝ NƯỚC

  1. trình says:

    Dear Thầy .
    Em muốn đăng kí khóa học này thiết kế lắp đặt cột trao đổi ion .cách học và phí đóng hết là bao nhiêu .
    Mong được sự phản hồi của Thầy.
    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo